Image Image Image Image Image

fasizmin canavarlarıGünümüz “yaşayan ölü”lerden biri de “ana akım kültürel çalışmaları”dır ve metafor ve mecazların gerçekle ilişkisi üzerine “ana akım kültürel çalışma” temsilcileriyle yapılan tartışmada açıkça “yaşayan ölü”lerden yana tavır alınmıştır.

Adorno gerçekten de “kültür konusunda faturayı ödeyecek” taraf derken arkadaşlar arasında hesabı kimin ödeyeceğinin ciddi bir sorun olduğunu ima etmiş olabilir mi?

(daha&helliip;)

Mourning-Woman-Salutes-Beim-Einmarsch-deutscher-Truppen-in-Eger2

[“Ben diktatör değilim,” diyen Tiran,] neşeye zaten pek yer olmayan zihninde insanoğlunun sadece konfor, emniyet, kısa çalışma saatleri, temizlik, doğum kontrolü ve sürekli sağduyu istemediğini güçlü bir biçimde hissediyordu.

 

(daha&helliip;)

Yıllık ücretli izin “tatil” demokrasinin bir lütfü değildir, onsuz da olabilirdi. “Dünyayı yedi günde yarattık hiç de yorulmadık,” diyen Tanrı’nın ihsanı da değildir. Tatilsiz çalışmayı düşünebilir misiniz? Ücretli izin hakkı neden var? Her gün tek tek elinizden alınmakta olan haklar nereden geliyor? Araf‘ta kalmaktan, işçi sınıfının kendi cennetini yaratamamasından…

(daha&helliip;)

Scroll to Top

To Top

Yeni! Çok yeni!

Yorum Yok
By o2-ozcan

On 20, Şub 2016 | No Comments | In | By o2-ozcan

Sınıfın Yeniden Üretimi-Eğitim, Neoliberalizm ve İstanbul’da Yeni Orta Sınıfın Yükselişi

sınıf önemlidir

Kapitalizm sınıflar arası geçişe imkân vermesiyle kendisinden önceki sınıflı toplumlardan ayrılır. İstisnasız herkese sınıf atlama hayali sunar ama yalın gerçek aslında herkesin sınıf piramidinin aşağılarına itilme tehdidini sürekli ensesinde hissetmesidir. İşçi sınıfı işsizlikle, orta sınıflar ise işçi sınıfı saflarına itilme tehdidi altında çocuklarını bu kaderden kurtarmak için delice çabalamaktadır.

yeni orta sınıfın yeniden üretimi…

Yeni orta sınıfla birçok dünya kentindeki nitelikli eğitim arasındaki ilişki giderek daha açık hale gelirken, nitelikli eğitim aracılığıyla sınıfın biçimlenme dinamikleri, her bir ülkeye özgü ulusal iktisadi politikalara, devlet ve aile biçimlenmesine, yerel kültüre ve ulusal eğitim sistemlerine bağlı olma özelliklerini de korumaktadır. Bu kitap, İstanbul’daki orta sınıf ailelerin, küresel ekonomiyle bütünleşme sürecinde çocuklarına nitelikli eğitim sağlama mücadelesiyle ifade edilen bu tür dinamiklerin etnografya temelli açıklamasıdır.

Bu etnografya, devletin ve piyasanın sınıfın biçimlenmesi üzerindeki etkilerinin altını çizerken, ailenin de sınıfın yeniden üretimi ve toplumsal bilincin kilit aktörü olarak önemini vurgular.

Orta sınıf zorunlu olarak iyi tanımlanamamış bir varlıktır. Bu, kuramsal bir kavrayış eksikliğinden değil, gerçekliğin niteliğinden kaynaklanır. Orta sınıf kuramları, nesnelerinin bu temel muğlaklığını bertaraf etmeye çabalamak yerine, asıl bu muğlaklığı açıklamaya çalışmalıdırlar.”

Sinifin_Yeniden_Uretimi_KAPAK_TuM_100sınıfın önemlidir, sınıfın yeniden üretimi ise yaşamsal…

ama kapitalizm için.

Kimse işçi olmayı ya da orta sınıfta kalmayı istemez. Kimse çocuğuna bunu reva görmez. Daima üst sınıfa geçmektir amaç. İyi bir meslek edinip “rahat bir yaşam” sürmeyi sağlayacak eğitimin bu rüyayı mümkün kılacak, ulaşılabilir en önemli fırsat olduğu düşünülür (bu piyangoda büyük ikramiyenin çıkmasından da önemlidir).

Elinizdeki kitap, küreselleşen şehir (İstanbul) ile değişen kültür ve tüketim ideolojisinin karşılaştırmalı incelenmesi yoluyla, orta sınıfın kendini yeniden üretmek amacıyla çocuklarını sınavlara hazırladıkları maratonun, sınıf mücadelesinin anlatımıdır. Bu aşama çok önemlidir çünkü başarısızlık gelecek kuşağın orta sınıfın alt katmanlarına ya da daha kötüsü işçi sınıfına düşme tehlikesini barındırır.

Sınıfın yeniden üretimi maliyetlidir. Refah devleti bu maliyetin ‒eğitim, sağlık, emeklilik hakkı ve koşulları temelinde‒ devlet tarafından karşılanmasının ifadesiydi. Kapitalistlerin gelir vergileri düşürülürken dolaylı vergilerin (ÖTV, KDV) arttırılması ve bu hizmetlerin özelleştirmelerle sermaye sınıfının eline geçerek paralı hale getirilmesi üretim maliyetini alt sınıfların üzerine yıkmıştır. Eğitim artık “dershane”dir, “özel okul”dur. Çocuklar –sınıfın yeniden üretimi‒ artık tüketim ideolojisinin unsurlarına dahil edilmiştir. “Paran kadar sağlık, paran kadar eğitim” paran kadar sınıftır: Sınıflar arasındaki ilişkiler şeyler arasındaki ilişkilere dönüşmüştür.Sinifin_Yeniden_Uretimi_DiZGİ_Matbaa

Tanıklıklara, alan araştırmalarına ve kuramsal çerçeveye dayalı elinizdeki etnografya, devletin ve piyasanın sınıfın biçimlendirilmesindeki rolünün altını çizerken, ailenin de sınıfın yeniden üretimi ve toplumsal bilincin kilit aktörü olarak önemini vurgulamaktadır.

Düzen ise “sürdürülebilir” olmak için sınıfların kendini yeniden üretmesine ihtiyaç duymaktadır.

 

 

İÇİNDEKİLER

Türkçe Basıma Önsöz  11

Önsöz           23
Giriş             29

I.     Sınıf Önemlidir   43
II.   Neoliberal Görünüm                  53
III. Eğitim Hiyerarşisinin Oluşturulması     81
IV.  Aile Dayanışması 103
V.    Rekabet ve Kültürel Yeniden Üretim 129
VI.  
Kazanma Hazırlığı 163
VII.  
Yeni Orta Sınıfın Sınırlarını Anlamak    203

EK-A İstanbul Sosyoekonomik Hane Halkı Alan Araştırması (1993)           209
EK-B Görüşmeler (1996)                 215

Kaynakça        219

 

Sınıfın Yeniden Üretimi

Eğitim, Neoliberalizm ve İstanbul’da Yeni orta Sınıfın Yükselişi

Yazan:  Henry J. Rutz – Erol M. Balkan
Çeviren:  Neşecan Balkan
Yayına Hazırlayan: Özcan Özen
Kapak : Sevil Tarla
Sayfa Düzeni: Duru Su
ISBN :978-605-4906-14-7
Barkod : 97860549060147
Dizi : Kuram ve Siyaset – 2
Sayfa : 224 sf.
Boyut : 13,5 x 19,5 cm.
Baskı Kalitesi : İki Renk, 70 gr, Enso
Baskı Tarihi : Şubat2016
Fiyat : 16,90 TL

>İndirimli Satın AL!

eganba-logo-header   padora logo

babil logo ky_header_logo